Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Barn- och ungdomsvård och precisionsmedicin i Umeå

Publicerad

Som del av sin regionturné besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Umeå och Region Västerbotten den 10 april. Besöket fokuserade på Norrlands Universitetssjukhus och dess skärningspunkter mellan högspecialiserad vård och forskningsverksamhet.

Gruppbild på fem personer i samtal med varandra i en korridor.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Norrlands universitetssjukhus i Umeå under sitt regionbesök i Västerbotten. Här i samtal med regionråden Peter Olofsson och Nicklas Sandström. Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

– Svensk sjukvård är framstående. Det är inte minst tack vare engagerade medarbetare och all den forskning som bedrivs på våra universitetssjukhus, lärosäten och forskningsinstitutioner. Just Norrlands Universitetssjukhus är dessutom granne med Umeå Universitet, vilket bäddar för intressanta synergier mellan vård och akademi, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Ministern inledde besöket i Umeå med studiebesök på Barn- och ungdomscentrum och på Medicincentrum samt samtal med verksamhetsledningarna. Barn- och ungdomscentrum arbetar med den specialiserade barnmedicinska vården för barn till och med 18 år i Västerbotten. Centret är även ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och nyföddhetsvården.

Ministern fick också en presentation av sjukhusets arbete med precisionsmedicin vid avdelningen Laboratoriemedicin. Genomic Medicine Sweden är en nationell plattform för samverkan mellan olika aktörer inom sjukvård, akademi, industri, patientorganisationer och myndigheter. Det regionala centret Genomic Medicine Center Norr (GMC Norr) finns vid Laboratoriemedicin vid Norrlands universitetssjukhus och institutionen för Medicinsk Biovetenskap vid Umeå universitet.

Under besöket fick Acko Ankarberg Johansson även en presentation av verksamheten vid den psykiatriska kliniken, som är Norrlands största med drygt 400 medarbetare. Ministern fick då ta del av planeringen med att starta specialpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT), som riktar sig till personer med behov av psykiatriskt stöd och omvårdnad. Skillnaden sedan tidigare är att vården ges i hemmet.

Under besöket i Umeå deltog bland andra regionråden Peter Olofsson och Nicklas Sandström, samt hälso- och sjukvårdsdirektören Elisabeth Karlsson.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Laddar...