Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Årets första turnéstopp i Växjö

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons regionturné fortsätter under 2024, och årets första besök gick till Region Kronoberg och Växjö. Tillsammans med representanter för regionstyrelsen besökte ministern Centrallasarettet och psykiatrin.

  • En man och en kvinna står framför en grå vägg där det står Region Kronoberg

    Sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson tillsammans med regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg Mikael Johansson. Årets första stopp på regionturnén var i Växjö.

    Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

  • Tre personer i ett laboratorium. En person visar upp petrifat.

    I Växjö gjorde ministern bland annat ett verksamhetsbesök på Mikrobiologen vid Centrallasarettet. Oskar Ekelund, verksamhetschef klinisk mikrobiologi, visar runt.

    Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

Regionbesöket i Växjö inleddes på Centrallasarettet där ministern fick en genomgång av verksamheten på Mikrobiologen. Det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet vid Centrallasarettet förser Region Kronoberg och Region Blekinge med diagnostik och rådgivning inom bland annat virologi och immunologi. Laboratoriet är specialiserat inom området antibiotikaresistens och resistensbestämning och är sedan flera år svenskt och europeiskt referenslaboratorium för resistensbestämning.

Nästa verksamhetsbesök skedde på Sigfridsområdet, där bland annat vuxenpsykiatrin, rättspsykiatriska regionkliniken och rehabkliniken ligger. Ministern mötte där hälso- och sjukvårdsdirektören samt verksamhetschefen på psykiatrin som berättade om verksamhet ur ett brukarperspektiv. Med på båda besöken var också regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson och regionstyrelsens första vice ordförande Anna Zelvin.

Regionbesöket avslutades sedvanligt med ett möte med regionstyrelsen för en gemensam dialog om utmaningar och möjligheter kopplat till hälso- och sjukvårdens förutsättningar.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Laddar...