Artikel från Justitiedepartementet

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard besökte Ukraina

Publicerad

I förra veckan besökte migrationsminister Maria Malmer Stenergard Ukraina för bilaterala överläggningar om migration och återvändande, Sveriges stöd till Ukraina, uppbyggnad samt samarbetet med EU. Statsrådet träffade bland annat vice premiärminister och minister för återintegrering av tillfälligt ockuperade områden, Iryna Veresjtjuk, och deltog i möten med FN-organisationer och civilsamhället.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard i Borodjanka, Ukraina.
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard i Borodjanka, Ukraina. Foto: Regeringskansliet

– Det var oerhört viktigt att på plats få se de omfattande problem som Ukraina ställs inför till följd av Rysslands fullskaliga invasion. Besöket gav mig flera starka intryck, inte minst från möten med civilsamhälle och hjälporganisationer. Att fortsätta stötta Ukraina är en av regeringens absolut viktigaste prioriteringar, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

På ukrainska inrikesministeriet deltog statsrådet i ett möte med vice inrikesminister med ansvar för strategisk planering, Oleksii Sergejev, samt chefen för Ukrainas migrationsmyndighet, Nataliia Naumenko, för att diskutera cirkulär migration, återvändande och anpassning av ukrainas lagstiftning inför ett EU-inträde.

Statsrådet besökte även FN:s migrationsorganisation (IOM) och landschef Alessia Shiavone. Sverige är en av de enskilt största givarna av kärnstöd till IOM. Sedan 2022 har Sverige vigt en del av stödet till IOM:s arbete med att förhindra trafficking och ge stöd till individer, framför allt kvinnor och barn, som fallit offer för människohandel i skuggan av kriget. Statsrådet besökte bland annat ett rehabiliteringscenter för överlevare av människohandel och sexuellt våld. 

Under resan till Ukraina genomförde statsrådet också ett fältbesök till förstaden Borodjanka, nordväst om Kiev, tillsammans med UNHCR:s landchef Karolina Lindholm Billing. Borodjanka drabbades hårt av bombningarna i början av mars 2022, då många människor blev hemlösa. Sverige är UNHCR:s största givare av icke-öronmärkt kärnstöd. För 2024 uppgår Sveriges stöd till 923 miljoner svenska kronor. Fler än 4,3 miljoner ukrainare har fått stöd från UNHCR sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion 2022.

För mer information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta presskontakt.

Kontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand