Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Maria Malmer Stenergard deltar i möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel

Publicerad

Den 28 september hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel. I fokus för mötet står migration och asyl, bekämpning av organiserad brottslighet och olaglig narkotikahandel samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

På migrations- och asylområdet kommer ministrarna bland annat att informeras om läget i de pågående diskussionerna om reformen av EU:s asyllagstiftning. Ministrarna kommer också att få en presentation av situationen utmed de främsta migrationsrutterna till EU och diskutera gemensamma åtgärder. 

När det gäller Rysslands anfallskrig mot Ukraina så kommer ministrarna bland annat diskutera förlängningen av det tillfälliga skyddet för personer som har flytt från Ukraina sedan krigets början.

I samband med mötet kommer EU:s inrikesministrar att träffa sina motsvarigheter från 13 latinamerikanska länder för att diskutera inre säkerhetsfrågor, med fokus på organiserad brottslighet och narkotika.  

På mötet deltar från svensk sida migrationsminister Maria Malmer Stenergard samt ambassadör Mikaela Kumlin Granit.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand