Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Debattartikel från Finansdepartementet

”Vi accepterar inte att Sveriges framtid, jobben och klimatet sätts på spel”

Publicerad

Debattartikel av finansminister Magdalena Andersson, biträdande finansminister Per Bolund och ekonomisk-politisk talesperson Ulla Andersson (V), på DN Debatt, 26 augusti 2017.

Vi accepterar inte att Sveriges framtid, välfärden, jobben och klimatet sätts på spel på grund av att oppositionen vill skapa kaos i Sveriges riksdag. Regeringen i samarbete med Vänsterpartiet kommer därför välja att inte lägga fram de föreslagna förändringarna av skiktgränserna och 3:12-reglerna. Detta måste ses i ljuset av att en enig forskarkår säger att klimatet inte kan vänta. Vi presenterar därför en reviderad flygskatt och säkerställer att glest befolkade delar av landet kompenseras.

Svensk ekonomi står starkare än på mycket länge. Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, har återinfört ordning och reda i statsfinanserna, vi har en sjunkande arbetslöshet och en ekonomisk utveckling som slår de flesta andra länder. Den ekonomiska styrkan ska nu komma alla till del.

Inom några veckor lägger regeringspartierna i samarbete med Vänsterpartiet fram en budget till riksdagen. Vi har nu resurser för att reparera och bygga ut välfärden, modernisera Sverige genom klimatinvesteringar. Investeringar som behövs för att skapa fler arbetstillfällen och förbättra för oss alla. Samtidigt betalar vi av statsskulden.

Regeringen har under våren aviserat tre skatteförändringar. Vår bedömning är att det är minst sagt rimligt att människor med de högsta inkomsterna betalar mellan två och 200 kronor mer i månaden för att bidra till ett mer jämlikt samhälle. Det är också rimligt att reformera 3:12-reglerna så att ägarskiften i familjeföretag underlättas, skatteplanering försvåras och att den rikaste procenten av Sveriges befolkning betalar en rättmätig skatt, samtidigt som det fortsätter vara skattemässigt attraktivt att starta företag.

Klimatet kan inte vänta. Flygets påverkan på miljön måste bromsas. I dag är flyget en av de värsta klimatbovarna, men till skillnad från andra transportslag betalar det inte bränsleskatt och andra miljöskatter. Att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna motsätter sig dessa tre reformer visar tydligt på vad som skiljer oss åt politiskt.

Vi har också varit beredda att diskutera dessa skatteförslag med oppositionen. Men samarbete bygger också på att alla parter tar ansvar. De borgerliga partierna har med stöd av Sverigedemokraterna i stället hotat att fälla enskilda ministrar med misstroendeförklaringar. Ett kraftfullt och skarpt verktyg, som tidigare använts mycket sparsamt, används nu för att stoppa politiska förslag och skapa så mycket politisk oreda som möjligt. En ny och farlig praxis förs in i svensk politik.

De borgerliga partiernas agerande riskerar att kasta hela det svenska budgetramverket överbord och innebär att vi frångår ordningen om att budgeten fattas i ett och samma beslut, där ansvar tas för både intäkter och utgifter. I praktiken riskerar Sverige att återvända till den ordning som bidrog till stora underskott i statsfinanserna och den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Resultatet blev skyhöga räntor, en nedmonterad välfärd och hundratusentals arbetslösa.

Vi accepterar inte att Sveriges framtid, jobben och klimatet sätts på spel. Vi väljer att förhindra det politiska kaos som är på väg att etableras i Sveriges riksdag. Det är att ta ansvar för Sverige.

Vi kommer därför inte att lägga fram de föreslagna förändringarna av skiktgränserna och 3:12-reglerna. Klimatet är vår tids ödesfråga och kan inte vänta. Forskarna är eniga om att utsläppen måste minska. Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet kommer därför gå fram med en flygskatt. Samtidigt behövs flyget idag i de delar av landet där tåget ännu inte är ett realistiskt alternativ. Vi reviderar därför förslaget och säkerställer att glest befolkade delar av landet kompenseras. De förändringar som gjorts ligger också i linje med de signaler som kommit från de borgerliga partierna i riksdagen.

Sverige står inför fortsatt stora utmaningar i en orolig omvärld. Då behövs ansvarstagande och stabila politiska förutsättningar för att styra landet. Vi tar ansvar för att Sverige ska hålla ihop och vi tar ansvar för klimatet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.