Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Nu reformerar vi lärarutbildningen

Publicerad

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, debattartikel, Dagens Samhälle, den 24 april 2019.

Det är av stor vikt att lärarutbildningen håller hög kvalitet. Vi ser tydliga behov av förbättringar och börjar nu arbetet med att reformera utbildningen utifrån Januariavtalet, skriver Matilda Ernkrans (S).

Vi vet att det är i skolan vi lägger grunden för ett starkt samhälle. Vi vet också att nyckeln till en bättre skola är fler behöriga lärare och fler anställda som kan avlasta lärarna och stötta eleverna i klassrummet. Bristen på lärare är en högt prioriterad fråga för mig och regeringen.

Lärarutbildningen har alltför länge varit en politisk stridsfråga samtidigt som svensk skola behöver långsiktiga förutsättningar. Nu har vi skapat ett brett samarbete i mitten av svensk politik. Det gör att vi kan skapa breda reformer för svensk skola. För ökad trygghet och studiero. För fler kunniga lärare. För höjda kunskapsresultat. För ett starkare läraryrke och en bättre lärarutbildning. Det är bra för Sverige.

En avgörande faktor för höjda kunskapsresultat i skolan är att lärarutbildningarna håller hög kvalitet. Just därför är det bra och efterlängtat att den lärarutbildning som infördes av den tidigare moderatledda regeringen nu utvärderas nationellt av myndigheten Universitetskanslersämbetet. Förra veckan fick vi de första resultaten. Sammanlagt har 67 utbildningar granskats. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet.

Det är viktigt att lärosäten som har utbildningar där kvaliteten har ifrågasatts vidtar kraftfulla och tydliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som identifierats. Jag förväntar mig att det arbetet prioriteras högt av lärosätenas ledningar.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna är eniga om en reformering av lärarutbildningen. Kraven på utbildningen ska skärpas och intagningskraven höjas. Fler lärarledda timmar ska införas, kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas och det ska vara mer fokus på metodiken. Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska också underlättas.

Längden för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ska kortas ner och studietakten ska höjas. Möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt ska förbättras. Sex- och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen liksom kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ska leverera på Januariavtalet. Arbetet är påbörjat och jag kommer att återkomma med en rad konkreta förslag på hur vi tar oss an denna reformering.

Barn och elever förtjänar att få möta behöriga lärare som kan förmedla kunskap och skapa trygghet och studiero. Så lägger vi grunden för ett starkt samhälle och en jämlik kunskapsskola.

Matilda Ernkrans
minister för högre utbildning och forskning (S)