Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Debattartikel från Justitiedepartementet

"I dag får vi i Sverige 546 nya poliser"

Publicerad

Debattartikel av inrikesminister Mikael Damberg, Aftonbladet, 25 november 2019.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, det är grundläggande för att vårt samhälle ska hålla ihop. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor från allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism.

Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens och socialdemokratins viktigaste prioriteringar. Detta kräver ett hårt, tålmodigt och beslutsamt arbete över lång tid och på en lång rad områden i samhället, både med brottsbekämpning och med insatser för att människor inte ska dras in i kriminalitet.

Den enskilt viktigaste satsningen för att öka tryggheten i Sverige är fler poliser på gator och torg, och fler polisanställda som kan klara upp brott. Därför genomför regeringen den största satsningen någonsin; år 2024 ska polisen ha 10 000 fler anställda i hela landet.

Vi har nu byggt ut polisutbildningen så att tre gånger fler poliser utbildas per år jämfört med under den borgerliga regeringen. Vi har även öppnat två nya polisutbildningar, en i Malmö och en i Borås.

Anslagen till Polismyndigheten är de största någonsin, för perioden 2018–2020 är tillskottet 7,1 miljarder.

I dag går 546 nya poliser till jobbet för första gången efter att ha fullgjort sin utbildning och aspiranttjänstgöring. Av dessa 546 nya poliser kommer exempelvis 36 till Malmö, 14 till Västernorrland, 19 till Skaraborg och 12 till Dalarna.

Jag vill önska alla er som påbörjar ert nya arbete varmt välkomna till en stor och viktig uppgift i vårt samhälle, ni är efterlängtade och kommer göra skillnad i arbetet med att skapa trygghet i vardagen och bekämpa brottsligheten.

De 546 nya poliser som nu gör sin första arbetsdag kommer att följas av många fler under de kommande åren.

Sedan regeringen inledde den offensiva satsningen på fler polisen 2016 är snart 3 000 fler anställda. Vi gör det också mer attraktivt att arbeta som polis, under vår tid i regering har lönerna ökat med i genomsnitt 3 500 kronor i månaden och ansökningarna till polisutbildningen är fler än någonsin.

Parallellt med detta genomför regeringen kraftfulla förstärkningar av hela rättskedjan.

Gängbrottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem som ska bekämpas från alla håll av samhället. Nu växlar vi upp det arbetet ytterligare. Samtidigt som polisen växer genomförs en exceptionell offensiv, operation Rimfrost, med målet att få ner våldet, beslagta vapen och narkotika och sätta gängkriminella bakom lås och bom.

Regeringen går också fram med ett omfattande åtgärdsprogram på 34-punkter för att ytterligare intensifiera kampen mot gängvåldet i Sverige. Programmet handlar om både skärpta straff, nya kraftfulla verktyg till brottsbekämpande myndigheter, men också sociala insatser som stoppar rekryteringen till gängen på lång sikt.

Ett annat samhällsproblem som särskilt drabbar vissa delar av vårt land rör utländska stöldligor. Dessa står för en stor del av bostadsinbrotten och stölder av exempelvis bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner i Sverige. Detta tänker vi aldrig acceptera och regeringen har gett polis, tull och kustbevakning i uppdrag att tillsammans se över hur detta kan stoppas.

Myndigheterna har fått ökade resurser och ytterligare förstärkningar föreslås 2020. Regeringen vill också ge polisen fler befogenheter och nya verktyg i gränsnära zoner, vilket kan få stor betydelse för bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet.

Steg för steg, med beslutsamhet och uthållighet ska vi trycka tillbaka kriminaliteten och göra Sverige tryggare.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.