Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

100 miljoner i stöd för att hjälpa våldsutsatta och barn i utsatthet

Publicerad

Debattartikel av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation och Lena Hallengren, socialminister. Publicerad på Altinget.se den 30 april 2020.

Coronapandemin är en global kris, som inte bara riskerar människors liv och hälsa utan också företagen och jobben. Samtidigt finns också risker för att det leder till en ökad utsatthet för våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och barn i andra utsatta situationer. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna avsatte i den femte extra ändringsbudgeten 100 miljoner kronor till ideella organisationer som ger stöd till dessa grupper. Nu tar vi nästa steg och ser till att pengarna når de utsatta.

Kriser och katastrofer drabbar människor på olika sätt och de som har minst resurser och sämst förutsättningar utsätts i regel för de hårdaste påfrestningarna. Vi vet av tidigare erfarenheter att utsattheten för våld och andra övergrepp ökar under kriser. Den rådande coronakrisen riskerar därför att förvärra situationen för barn som far illa i sin hemmiljö både av närstående och på nätet samt kvinnor, barn och hbtq-personer som utsätts för våld av närstående, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Den som är utsatt kan dessutom ha svårt att söka hjälp när platser utanför hemmet blir mindre tillgängliga och mer tid tillbringas i hemmet med förövaren. För barn kan det bli svårare att nå elevhälsan, BUP eller socialtjänsten för att få stöd och hjälp, särskilt när socialtjänsten och hälso- och sjukvården redan är hårt belastade. En ökad isolering i hemmet kan få särskilt svåra konsekvenser för barn till föräldrar som utsätter dem för våld och övergrepp likväl för barn som växer upp med föräldrar som har en sviktande omsorgsförmåga.

För att möta den ökade utsattheten som kan drabba kvinnor och barn när de exempelvis inte kan gå till jobbet eller skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet har regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna beslutat att avsätta 100 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer. Pengarna ska gå till organisationer som ger stöd till barn i utsatta situationer eller som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vår ambition har från första början varit att pengarna ska komma ut och göra nytta så snabbt som möjligt. Därför tar vi nu nästa steg där regeringen beslutar om en ny förordning som ger Socialstyrelsen i uppdrag att efter ansökan fördela medlen till ideella organisationer. Bidraget ska fördelas i form av ett organisationsbidrag till riksorganisationer och organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse. Syftet med stödet är att organisationerna snabbt ska kunna anpassa eller förstärka sin eller sina medlemsorganisationers verksamhet för att möta ökade eller förändrade behov med anledning av utbrottet av covid-19.

Det kan till exempel handla om att öka närvaron på nätet för att nå ut till utsatta grupper, t.ex. kvinnor, barn och hbtq-personer som utsätts för våld i hemmet eller i nära relation. Det kan också handla om insatser riktade till barn som lever i andra former av utsatthet, såsom familjer med missbruksproblematik eller familjer i ekonomisk utsatthet.

Våld mot barn likväl som mäns våld mot kvinnor tar inte paus i tider av kris, tvärtom riskerar det att öka. Därför behöver vi kraftsamla och stärka arbetet så att de barn som har det svårt och de kvinnor, barn och hbtq-personer som drabbas av våld får det stöd och den hjälp de behöver. Nu ser vi till att civilsamhällets organisationer får del av viktiga extra resurser.

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister med ansvar för barnrättsfrågor
Lena Hallengren (S), socialminister
Juno Blom (L), partisekreterare
Annika Qarlsson (C), riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.