Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Nåd i brottmål Diarienummer: Faktablad Ju 13.04

Publicerad Uppdaterad

Faktablad om innebörden av nåd, vad som inte kan prövas genom nåd och hur beslut om nåd fattas.

Ladda ner:

Regeringen får genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden. Nåd är till för undantagssituationer. Regeringen avgör efter en fri bedömning i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte. Det finns alltså ingen rätt till nåd.

I det här faktabladet beskrivs innebörden av nåd, vad som inte kan prövas genom nåd och hur beslut om nåd fattas. Här beskrivs också nya regler om uppskov av verkställighet och utvisning på grund av brott.