Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Nåd i brottmål, på arabiska Diarienummer: Faktablad Ju 13.04a

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen får genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden. Nåd är till för undantagssituationer. Regeringen avgör efter en fri bedömning i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte. Det finns alltså ingen rätt till nåd.

I det här faktabladet på arabiska beskrivs innebörden av nåd, vad som inte kan prövas genom nåd och hur beslut om nåd fattas. Här beskrivs också nya regler om uppskov av verkställighet och utvisning på grund av brott.