Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Nåd i brottmål, på engelska Diarienummer: Faktablad Ju 13.04e

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I det här faktabladet på engelska beskrivs innebörden av nåd, vad som inte kan prövas genom nåd och hur beslut om nåd fattas. Här beskrivs också nya regler om uppskov av verkställighet och utvisning på grund av brott.

By exercising clemency, the Government may pardon a convicted person or reduce their sentence. Clemency is for use in exceptional situations. The Government decides whether or not to grant clemency after an independent assessment in each individual case. Clemency is therefore not a right.

This revised fact sheet describes several issues related to clemency in criminal cases.