Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Förskolan i Politiken – om intentioner och beslut bakom den svenska förskolans framväxt Diarienummer: U15.007

Publicerad

Fjärde upplagan. Avsikten med denna skrift är att ge en lättillgänglig och översiktlig bild av de politiska överväganden och beslut som legat bakom det stora och genomgripande samhällsbygge som den svenska barnomsorgen utgör. Fokus ligger på förskolans framväxt, det vill säga den verksamhet som i sig förenar omsorg och pedagogik och riktar sig till barn i åldern 1-6 år.

Ladda ner:

Skriften har skrivits av Barbara Martin Korpi, tidigare ämnesråd på Utbildningsdepartementet. Den har omfattat åren 1970-2006. I och med fjärde upplagan omfattas nu även åren därefter och fram till år 2014. Skriften bygger på muntliga källor, utredningar, propositioner, riksdagsprotokoll och rapporter om förskolan, samt på material som finns angivet i litteraturförteckningen. Tabeller och statistik har Skolverket tagit fram. De aktuella citaten kommer från samtal som författaren haft under arbetets gång med personer, ministrar och andra, som haft ansvar för frågorna.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär