Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av CEDAW

Regeringen rapporterar återkommande till FN:s CEDAW-kommitté om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW).

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i rapporteringsomgångar före år 2018, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Jämställdhetsenheten, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Jämställdhetsenheten, Socialdepartementet, via registrator