Internationella MR-granskningar av Sverige från Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av Istanbulkonventionen

Publicerad Uppdaterad

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) trädde i kraft för Sverige 2014. Granskningsorgan för konventionen är Europarådets expertgrupp GREVIO.

Ladda ner:

Expertgruppen har tagit fram ett frågeformulär som grund för staternas rapportering. Under utvärderingsprocessen håller sedan expertgruppen samråd med statsparternas företrädare och representanter från civilsamhället. Därtill kan landbesök göras. Utvärderingsprocessen resulterar i en slutrapport som utgör underlag för GREVIO:s rekommendationer till staterna. På den här sidan finns dokument från den senaste rapporteringscykeln.

I Sverige trädde konventionen i kraft den 1 november 2014 efter att ha godkänts av riksdagen den 27 maj och ratificerats den 1 juli samma år.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet