Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2020-02-11) i målen E.G. mot Sverige och L.S. mot Sverige.

Publicerad

Fråga om besluten att neka klagandena anställning som barnmorskor, pga. att de vägrar att utföra aborter med hänvisning till sin tro, stod i strid med klagandenas rättigheter enligt artiklarna 9, 10 och 14 i Europakonventionen.

Sammanfattning av granskning:

Europadomstolen beslutade den 11 februari 2020 att avvisa klagomålen. Europadomstolen ansåg att E.G.:s klagomål var uppenbart ogrundat. Domstolen ansåg även att L.S.:s klagomål var uppenbart ogrundat och att hon, beträffande en del av klagomålet, inte hade uttömt alla nationella rättsmedel.