Internationella organisationer och samarbeten

Sverige har ett omfattande internationellt engagemang och stödjer, deltar i eller samverkar med många internationella organisationer.