Arbetsmiljö och hälsa

För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktig. Regeringskansliet arbetar på flera sätt för att förebygga, fånga upp och åtgärda eventuella problem och det är viktigt att du också är med och utvecklar din arbetsmiljö och hälsa.

Ladda ner:

En kvinna och två män pratar med varandra. I bakgrunden syns två personer till som också pratar med varandra.
Du bidrar till din egen arbetsmiljö genom öppen dialog och samverkan med arbetsgivaren. Foto: Pontus Johansson

Det här gör arbetsgivaren

Förutom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete gör Regeringskansliet årliga hälsolägesanalyser och regelbundna medarbetarundersökningar där alla medarbetare får frågor om sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Svaren visar både vad som behöver utvecklas för hela organisationen och vilket arbete som varje departement eller enhet behöver göra.

Några av de förebyggande insatserna är att de anställda får friskvårdsbidrag, blir inbjudna till föreläsningar och har tillgång till företagshälsovård.

Det här förväntas du göra

Du förväntas själv vara delaktig när det gäller din arbetsmiljö genom att ha en öppen dialog med din chef. Förutom att delta i de återkommande undersökningarna bör du prata med chefen så fort du har ett behov eller ser någon möjlighet till förbättring.

I Regeringskansliet har vi samverkansavtal. Det innebär att du för en öppen dialog med din chef om sådant som arbetsmiljö, kompetensförsörjning och arbetsorganisation. Det har ersatt en del av dialogen mellan fack och arbetsgivare och syftar till att ge dig som medarbetare inflytande över den egna arbetssituationen och verksamheten i övrigt. Chefen fattar beslut efter att samverkan skett.

Så här mår vi i Regeringskansliet

I Hälsolägesanalys 2014 lyfte departementen fram ett antal friskfaktorer i Regeringskansliet, det vill säga sådant som bidrar till en god arbetsmiljö och hälsa. Det som lyftes fram var arbetsuppgifterna, arbetsklimatet, ledarskapet och möjligheterna att kombinera arbetsliv och föräldraskap.

En utmaning för Regeringskansliet är det gränslösa arbetet. I medarbetarundersökningar har det kommit fram att många har ett stort engagemang i sitt arbete och tycker att de har stimulerande arbetsuppgifter. Samtidigt innebär det att det finns risker, som hög arbetsbelastning och en oklar gräns mellan arbete och fritid. Här är det viktigt att varje medarbetare och chef pratar om förväntningarna på hur man ska vara tillgänglig för varandra.