Kommenterad dagordning inför utrikesrådets möte (FAC) den 13 november 2017