Kommenterad dagordning inför miljörådet den 5 mars 2018