Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 13 mars 2018

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 13 mars 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • Informationsskyldighet för förmedlare av vissa gränsöverskridande skatteupplägg och automatiskt utbyte av upplysningar om dessa upplägg mellan berörda myndigheter
  • Bankpaketet
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Den europeiska planeringsterminen
  • Mandat inför G20-mötet den 19-20 mars i Buenos Aires
  • Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster