Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför FAC 15 juli

Publicerad

Ladda ner: