Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 9 juli 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 9 juli 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • Egna medel
  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • Europeiska terminen: Landsspecifika rekommendationer
  • (ev). Rådets beslut/rekommendationer om genomförandet av
    stabilitets- och tillväxtpakten