Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 19 mars 2020

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 19 mars 2020 finns följande punkter på dagordningen:

Ladda ner:

 • Den europeiska planeringsterminen 2020
  a) Prioriterade sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder: politisk vägledning för 2020
  i) Rådets slutsatser om den årliga hållbara strategin för hållbar        tillväxt och den gemensamma sysselsättningsrapporten 2020
  ii) Den gemensamma sysselsättningsrapporten
  b) Landsrapporterna för 2020
  c) Sysselsättningskommitténs huvudbudskap om politiska lösningar på kompetensbrist och genomförandet av rekommendationen om kompetenshöjningsvägar
 • Slutsatser om ökat välbefinnande i arbetet
 • Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
 • Demografi: demografiska utmaningar – nästa steg
 • Rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att ratificera 2019 års ILO-konvention om våld och trakasserier (nr. 190)

Övriga frågor

(a) Socialt trepartstoppmöte (Bryssel den 25 mars 2020)
(b) Sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd –arbetsprogram 2020
(c) En uppdaterad kompetensagenda för Europa
(d) EU-strategi för jämställdhet 2020–2025