Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 18 juni 2021

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 18 juni 2021 finns följande punkter på dagordningen:

 • Momssatser
 • Momsbefrielse för import och annan unionsverksamhet i allmänhetens intresse
 • Marknader för kryptotillgångar
 • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
 • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
 • Genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
 • Europeiska planeringsterminen 2021
 • Slutsatser om utmaningar för den finanspolitiska hållbarheten tillföljd av en åldrande befolkning
 • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 7–10 juli 2021 – EU:s mandat
 • Översynen av Solvens II
 • Europeiska revisionsrättens särskilda rapport om jämställdhetsintegrering i EU-budgeten