Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 15 mars 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 15 mars 2022 finns följande punkter på dagordningen:

  • Direktivet om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i unionen
  • Förordningen om inrättande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid
  • EU:s budget: rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2020
  • EU:s budget: slutsatser om budgetriktlinjerna för 2023
  • Ekonomisk återhämtning
  • Översyn av den ekonomiska styrningen
  • (ev.) Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer
  • Slutsatser om exportkredit