Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 6 december 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 6 december 2022 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Rådets genomförandebeslut om åtgärder för att skydda unionsbudgeten mot överträdelser av rättsstatens principer i Ungern
  • (ev.) Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • (ev.) Lagstiftningspaket om ekonomiskt stöd till Ukraina
  • (ev.) Direktiv om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen
  • Översyn av energiskattedirektivet
  • Nya egna medel: Lägesrapport
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Kommissionens meddelande om översyn av den ekonomiska styrningen
  • Den europeiska planeringsterminen 2023 Den årliga översikten över hållbar tillväxt 2023, rapporten om förvarningsmekanismen 2023 och rekommendationen om den ekonomiska politiken för euroområdet
  • Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2021