Strategi för Sveriges samlade samarbete med Sydafrika 2009 - 2013 Diarienummer: UD 09.113

Ladda ner:

Det val som Sydafrika genomförde i april 2009 bekräftade den demokratiska utveckling som inleddes i början av 1990 talet och som ledde till apartheids fall 1994. I så motto framstår Sydafrika - trots stora ekonomiska orättvisor, omfattande förekomst av hiv och aids, hög brottslighet m.m. - som en förebild för stora delar av Afrika. Sverige gav under kampen för demokrati långvarigt och avgörande stöd åt olika frihetsrörelser. Sverige har ett gott namn som främjare av demokrati,fred och frihet, utveckling, mänskliga rättigheter och människors lika värde och jämställdhet. Sydafrika utvecklas alltmer till ett modernt land med globala intressen, samtidigt som man inte helt övervunnit arvet från apartheidtidens orättvisor.