Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lena Adamson första direktör för Skolforskningsinstitutet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att Lena Adamson, docent i psykologi, blir första ordinarie myndighetschef och direktör för det nyinrättade Skolforskningsinstitutet. Myndigheten ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bl.a. producera kunskapsöversikter samt utlysa och fördela medel för praktiknära forskning inom de områden där relevant sådan forskning saknas.

Lena Adamson arbetar idag i huvudsak som expert med kvalitets- och utvecklingsfrågor för European Institute of Innovation and Technology (EIT) samt ett antal olika nationella kvalitetsorganisationer för högre utbildning. Hon har också ett lektorat på Stockholms universitet. Lena har tidigare bland annat varit ställföreträdande myndighetschef på Högskoleverket. Hon är väl förankrad i både forskning och utbildning, och har ett brett kontaktnät. Hon har ungefär femton års erfarenhet av olika ledarskapsuppdrag både inom och utanför den akademiska världen.

 

”Det finns stort intresse bland lärare och rektorer att få del av modern forskning som direkt kan användas i undervisningen. OECD:s djupgående rapport av svensk skola visar på behovet av att sådan forskning når fram och blir lättillgänglig i skolan. Skolforskningsinstitutet ska vara en synlig och tydlig aktör för detta i skolvärlden. Lena Adamson har meriterna, kunskaperna och engagemanget för att göra det till verklighet” säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00