Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpt straff för hantering av falska pengar

Publicerad

Regeringen föreslår att maxstraffet för grov olovlig befattning med falska pengar höjs.

Euron har blivit en viktig faktor i unionens ekonomi och förfalskningar medför betydande negativa konsekvenser för samhället. Sedan euron infördes 2002 har sådana förfalskningar orsakat ekonomiska skador på minst 500 miljarder euro. Även Sverige, som inte är ett euroland men som EU-land deltar i det ekonomiska samarbetet, skadas av att valutor förfalskas.

– Alla måste kunna ha förtroende för att våra sedlar och mynt är äkta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att Sverige ska höja maxstraffet från fängelse i fyra år till fängelse i sex år för grov olovlig befattning med falska pengar. Lagändringen är nödvändig för att Sverige ska genomföra ett EU-direktiv med syfte att stärka bekämpandet av förfalskningsbrotten och förbättra samarbetet mellan EU-staterna mot denna typ av brott.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Prop. 2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning