Utredning om ansvarsförhållandena för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

I dag, torsdagen den 21 januari, tillsätter regeringen en utredning som ska bedöma om ansvarsfördelningen, organisationen och finansieringen av migrationsverksamheten vid Sveriges ambassader och konsulat kan göras mer ändamålsenlig.

Det ska vara enkelt för människor att ansöka om visering och uppehållstillstånd. Den svenska staten arbetar med migrationsfrågor både i Sverige och i utlandet. På utlandsmyndigheterna handläggs bland annat ärenden som rör viseringar till Sverige. Dessutom bistår utlandsmyndigheterna Migrationsverket i ärenden som rör uppehållstillstånd på grund av studier, arbete eller familjeanknytning.

Ansvariga myndigheters verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Under senare år har förutsättningarna för verksamheten förändrats, bland annat till följd av en ökad digitalisering av handläggningen men också av förändrade regelverk inom EU. Det finns därför ett behov av att utreda hur ändamålsenlig nuvarande ordning är.

Utredningen ska avrapporteras senast den 1 februari 2017.

Till särskild utredare utses Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap.

Dir. 2016:5 Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh