Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökade möjligheter att stoppa varumärkesförfalskningar som passerar genom EU

Publicerad

Regeringen föreslår att den som har ett varumärke registrerat i EU ska kunna begära att tullen ingriper mot och förstör varumärkesförfalskade varor som passerar EU. Nu inhämtas Lagrådets yttrande över förslaget.

Tullen har i dag begränsade möjligheter att ingripa mot förfalskade varor som passerar genom EU på väg från ett icke EU-land till ett annat. Detta hindrar ett effektivt bekämpande av handeln med varumärkesförfalskningar, vilket är ett växande problem både inom EU och globalt.

Regeringens förslag och EU:s varumärkesförordning gör det möjligt för den som har ett EU-varumärke att begära att tullen ingriper mot och förstör varor som är varumärkesförfalskade. Detta ska vara möjligt oavsett som varorna ska säljas på EU:s marknad eller ej.

Det betyder till exempel att om en last med förfalskade väskor passerar en svensk hamn så ska lasten kunna stoppas från att skickas vidare till sin slutdestination.

Ändringarna i EU:s varumärkesförordning träder i kraft under våren och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Lagrådsremiss: Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Josefin Park
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 52 21