Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Användning av passagerarlistor för gemensam säkerhet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utreda hur Sverige på bästa sätt implementerar EU:s PNR-direktiv (Passenger Name Records).

– EU antar snart ett direktiv för användning av passageraruppgiftssamlingar för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och vissa andra allvarliga brott. Det ska Sverige implementera på bästa sätt, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Medlemsländerna måste genomföra direktivet i nationell rätt inom två år efter att det trätt i kraft.

Flygpassageraruppgifter är sådan information som varje passagerare själv lämnar vid en bokning och genomförande av en flygresa, som namn, betalningssätt, bagageinformation, destination, resebolag etc.

Direktivet reglerar skyldigheten för flygbolag att överföra passageraruppgiftssamlingar till enheter för passagerarinformation i medlemsstaterna, för vilka ändamål uppgifterna får behandlas samt hur länge uppgifterna får lagras och under vilka förutsättningar de får lämnas ut.

Utredaren får i uppdrag att föreslå ett system för hanteringen av flygpassageraruppgifter och den reglering av personuppgiftsbehandling och sekretess som detta kräver.

– Utredaren ska ta hänsyn till intresset av en rättssäker och effektiv brottsbekämpning samtidigt som skyddet för den personliga integriteten och andra grundläggande fri- och rättigheter säkerställs, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen har utsett rådmannen Anna Tansjö som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Dir. 2016:22 Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.