Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Polisutbildningen föreslås bli högskoleutbildning

Publicerad

Regeringen har i dag, tisdagen den 31 maj, mottagit betänkandet från polisutbildningsutredningen med förslag på hur polisutbildningen kan göras om till högskoleutbildning.

– För att möta de alltmer komplexa utmaningarna i polisens vardag krävs en utbildning som är modern och anpassad utifrån dagens behov, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen vill förändra polisutbildningen och göra om den till en högskoleutbildning. Utredaren Petra Lundh har sedan den 19 mars 2015 haft uppdraget att se över frågan åt regeringen och har i dag överlämnat betänkandet Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) till inrikesminister Anders Ygeman.

Utredningen har biträtts av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna. Utredningens generella uppfattning är att det finns ett stort antal fördelar med att omforma den nuvarande polisutbildningen till en högskoleutbildning.

– Vi måste rusta polisen för dagens verklighet med avancerad brottslighet och svårtydd information. Då krävs en gedigen utbildning som gör dem redo för snabba analyser, kritiskt tänkande och komplex problemlösning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning.

Polisutbildningen bedrivs i nuläget under fyra terminer vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola. Utbildningen bedrivs på uppdrag av Polismyndigheten, som också beslutar om den övergripande utbildningsplanen och rekryteringen. De studenter som godkänts kan påbörja sin aspirantutbildning på sex månader vid Polismyndigheten.

– Polisen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Fler ska vilja utbilda sig till polisen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Den nuvarande grundutbildningen till polisman ska omformas till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng som ska benämnas polisexamen.
  • Gymnasiebetygen ska få större betydelse för antagningen till utbildningen. Psykologtest bör finnas kvar. Begåvningstestet och personlighetstestet bör slopas. Lämplighetstestet och någon form av psykologisk bedömning ska vara kvar liksom de fysiska och medicinska kraven - samt krav på körkort och svenskt medborgarskap.
  • Den som antas till polisutbildningen ska precis som i dag ha genomgått en säkerhetsprövning eftersom utbildningen fortsatt bör vara placerad i säkerhetsklass.
  • Universitets- och högskolerådet bör ta fram en ny områdesbehörighet för utbildningen som leder till polisexamen. Den bör innefatta de nödvändiga kraven för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Tiden på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ska vara lika lång som den nuvarande aspiranttjänstgöringen, vilket motsvarar 37.5 högskolepoäng.

SOU 2016:39 Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.