Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser två nya justitieråd i Högsta domstolen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag, torsdagen den 15 september, utnämnt Petter Asp och Malin Bonthron till justitieråd i Högsta domstolen.

Petter Asp arbetar sedan 2009 som professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han var dessförinnan verksam vid Uppsala universitet i sammanlagt 13 år, sedan 2003 som professor. Han har även erfarenhet av bland annat arbete som ämnessakkunnig i Justitiedepartementet och som utredare och expert i ett stort antal statliga utredningar inom framför allt straffrättens område. Petter Asp tillträder som justitieråd den 20 februari 2017.

Malin Bonthron arbetar sedan 2012 som rättschef i Justitiedepartementet. Dessförinnan arbetade hon i samma departement i sammanlagt 13 år, inledningsvis som rättssakkunnig, därefter som kansliråd, ämnesråd och sedermera departementsråd och chef på enheten för immaterialrätt och transporträtt. Hon har även erfarenhet av bland annat arbete som biträdande jurist på advokatbyrå. Hon anställdes som hovrättsassessor 1999. Malin Bonthron tillträder som justitieråd den 4 september 2017.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00