Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tullverket får ökade möjligheter mot smuggling av handgranater

Publicerad

Regeringens utredare föreslår att handgranater och andra explosiva varor som avses i lagen om brandfarliga och explosiva varor ska omfattas av inregränslagen och smugglingslagen, det ger Tullverket ökade möjligheter att ingripa mot handgranater och explosiva varor när dessa förs in i landet.

– Det är viktigt att samhället kan ingripa på ett effektivt sätt när vi ser handgranater inom kriminella kretsar. Genom förslaget ges Tullen ökade möjligheter att stoppa smuggling av handgranater och andra explosiva varor, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I november fick Petter Asp, professor i straffrätt, regeringens uppdrag att se över vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor. Första delen av uppdraget handlade om skärpning av straffen i lagen om brandfarliga och explosiva varor, den redovisades den 29 mars 2016. Därefter har regeringen gått fram med förslag om straffskärpningar. Nu redovisas, som en andra del i uppdraget, förslag om Tullverkets befogenheter att kontrollera explosiva varor.

Utredaren föreslår att såväl handgranater som andra explosiva varor som avses i lagen om brandfarliga och explosiva varor ska omfattas av inregränslagen och smugglingslagen. Inregränslagen reglerar Tullverkets befogenheter vid gräns mot annat EU-land. Förslaget innebär att Tullverket ges ökade möjligheter att ingripa mot explosiva varor när dessa förs in i landet.

Promemoria: Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.