Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hyressättningsmodellen ska utredas så att fler hyresrätter byggs

Publicerad

I dag, den 24 november, har regeringen tillsatt en utredning som ska se över modellen för presumtionshyra vid hyressättning för nyproduktion av hyreslägenheter. En särskild utredare kommer att undersöka hur väl modellen fungerar i dag och hur den kan utvecklas för att göra det möjligt att fler hyresrätter byggs.

En av punkterna i det bostadspolitiska programmet, 22 steg för fler bostäder, som regeringen presenterade i juni 2016, är en utveckling av hyressättningsmodellen för hyresrätter i nyproduktion.

Hyror, enligt dagens hyressättningssystem, sätts genom kollektiva förhandlingar mellan lokala parter på hyresmarknaden. För 10 år sedan infördes en undantagsregel om presumtionshyra för att underlätta byggandet av hyresbostäder. Regeln, eller modellen, betyder att fastighetsägaren och en hyresrättsorganisation på förhand frivilligt kan komma överens om skäliga hyror för lägenheter i ett nybyggt hus under en period om 15 år.

– Det är viktigt att fastighetsägare och byggherrar inte känner sig hindrade av det hyressättningssystem vi har idag. Jag tror att det finns utrymme att finslipa på regeln om presumtionshyra och därmed göra det möjligt att ännu fler hyresrätter byggs, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeln om presumtionshyra innehåller vissa oklarheter och det saknas information om hur väl regeln fungerar. Till exempel finns det inte klarlagt hur vanligt det är med presumtionshyror eller hur många fastighetsägare som avstår från att bygga nya hyresrätter eftersom hyresläget kan vara oklart när presumtionstiden gått ut.

Regeringen tillsätter därför en utredare som ska:

- Analysera hur modellen med presumtionshyra fungerar i praktiken.

- Lämna förslag på hur systemet med presumtionshyra bör utvecklas.

  • Hur fastighetsägaren bör skyddas mot övergångseffekter när presumtionstiden går ut.
  • Om det ska vara möjligt att ändra hyran under löpande presumtionstid till exempel om standardhöjande åtgärder genomförs
  • I samråd med parterna på hyresmarknaden bedöma om det finns behov av en modell för att komma överens om presumtionshyra och i så fall lämna förslag på modell.

Förslaget ska vara inriktat på att underlätta byggandet av hyreslägenheter. En utgångspunkt är att modellen med kollektiv förhandling av hyran ska kvarstå. Hyressättning i det befintliga beståndet ska inte heller påverkas. Reglerna ska även vara välavvägda så att de möjliggör ett attraktivt boende för hyresgäster.

Utredningen ska för Regeringskansliet redovisas senast den 31 juli 2017.

Särskild utredare utses av regeringen vid ett senare tillfälle.

Dir: 2016:100 En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion 

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00