Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett effektivt system för att frigöra platser på anläggningsboenden

Publicerad

I en proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen lämnas förslag till att införa en handräckningsbestämmelse i lagen om mot­tagande av asylsökande m.fl.

– Det är viktigt att vi har ett effektivt och rättssäkert system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden. De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför lämna dessa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp från Polismyndigheten, så kallad handräckning, för att få den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. att lämna sin plats vid anläggningsboendet.

En handräckning ska endast få begäras om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld eller tvång behövs eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00