Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag för att minska risken för att en privatperson drabbas av en betalningsanmärkning på grund av en skuld till staten eller en kommun som han eller hon inte känner till.

Ett krav från staten eller en kommun – avseende till exempel felparkeringsavgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att den betalningsskyldige har fått kännedom om betalningskravet. Det leder till en betalningsanmärk­ning hos kreditupplysnings­företagen.

För att minska risken för att en privatperson drabbas av en betalnings­anmärkning för en skuld till det allmänna som han eller hon inte känner till föreslår regeringen lagändringar. En privatperson som betalar skulden i samband med att Kronofogdemyndigheten skickar en underrättelse till honom eller henne kommer inte att drabbas av någon betalnings­anmärk­ning.

– Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalningsanmärkningar. De leder också till att kreditgivarna får bättre information genom att kreditupplysningarna speglar verklig betalnings­vilja och betalningsförmåga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00