Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om lagrådsremissen Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den innehåller förslag som säkerställer ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

Det är viktigt att behålla kontinuitet och ordning i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Regeringens förslag skapar bättre möjligheter för enskilda att etablera sig i samhället och i arbetslivet. Samtidigt kan kommuner och myndigheter undvika kostsam och onödig administration.

Förslagen innebär bland annat att:

  • Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället inte behöver göra avbrott i etableringsprocessen och återgå till mottagandesystemet.
  • Socialförsäkringsförmåner, som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag, ska få betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.
  • Personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd får rätt till studiestöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.