Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser tre nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt Ulrik von Essen, Kristina Svahn Starrsjö och Helena Rosén Andersson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ulrik von Essen arbetar sedan 2010 som professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Dessförinnan var han under sammanlagt 16 år verksam som doktorand och sedermera lektor vid samma fakultet. Han har även bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet inom statsförvaltningen. Han har publicerat ett antal böcker och artiklar inom bland annat förvaltningsprocessrättens och kommunalrättens område. Ulrik von Essen tillträder som justitieråd den 18 september 2017.

Kristina Svahn Starrsjö arbetar sedan 2013 som generaldirektör för Datainspektionen. Dessförinnan arbetade hon i Justitiedepartementet i sammanlagt 14 år, inledningsvis som rättssakkunnig, därefter som kansliråd, ämnesråd och sedermera departementsråd och chef för grundlagsenheten. Under 2006 var hon expert och sekreterare i Grundlagsutredningens expertgrupp om regleringen av domstolarna i regeringsformen. Hon har även erfarenhet av arbete som rättssakkunnig vid Utrikesdepartementets rättssekretariat för EU‑frågor. Hon anställdes som hovrättsassessor 1995. Kristina Svahn Starrsjö tillträder som justitieråd den 4 september 2017.

Helena Rosén Andersson arbetar sedan 2008 som advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling vid Advokatfirman Lindahl KB, där hon sedan 2012 är delägare. Dessförinnan arbetade hon som biträdande jurist och sedermera advokat vid en annan större advokatbyrå i knappt tre år. Därutöver har hon erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Finansdepartementet och som utredningssekreterare i flera statliga utredningar, bland annat Informationsutbytesutredningen och Upphandlingskommittén. Hon anställdes som hovrättsassessor 1996. Helena Rosén Andersson tillträder som justitieråd den 2 oktober 2017.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh