Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Publicerad

Regeringen har gett justitierådet Mari Heidenborg i uppdrag att se över hur skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv kan stärkas.

Trots de lagändringar som genomfördes 2014 talar det mesta för att förekomsten av barnäktenskap och tvångsäktenskap har ökat i Sverige. Därför är det angeläget att utvärdera lagstiftningen inom områdena.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att analysera och ta ställning till hur möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas. Tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa ska utvärderas och utredaren ska ta ställning till om bestämmelserna bör ändras. Utredaren ska också titta på hur berörda myndigheter arbetar med och samverkar kring brottslighet inom dessa områden. Utredningen har också fått i uppdrag att se över om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.

– Tvångsäktenskap och barnäktenskap måste bekämpas. Barn som har ingått äktenskap utomlands måste känna att samhället står på deras sida. Personer som begår brott med hedersmotiv ska dömas och brotten ska bedömas strängt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Det handlar om rätten att utbilda sig, välja med vem man vill ha en kärleksrelation med och hur man vill forma sitt liv. Den här utredningen kommer att tillsammans med det uppdrag vi nyligen har gett till Socialstyrelsen att ta fram en förstärkt vägledning till kommunerna. Vår utgångspunkt är tydlig; barn ska inte vara, behandlas eller betraktas som gifta, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den del av uppdraget som gäller erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.