Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om propositionen Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Propositionen innehåller förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

Det är viktigt att behålla kontinuitet och ordning i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Förslagen innebär att de tidsbegränsade uppehållstillstånden inte orsakar glapp i olika välfärdssystem.

Förslagen omfattar personer som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen som ansöker om ett nytt uppehållstillstånd. Förslagen omfattar även personer som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av något annat skäl, som exempelvis studier eller arbete, och som ansöker om ett nytt tillstånd på samma grund.

Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället ska inte behöva göra avbrott i den processen och återgå till mottagandesystemet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh