Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen beslutar om tilläggsdirektiv till den parlamentariska public service-kommittén

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06).

- Public service-företagens förutsättningar att kunna verka och granska utifrån sitt oberoende är på många sätt mer avgörande än någonsin. Jag ser med spänning fram emot resultaten av de gemensamma, blocköverskridande samtalen i kommittén, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med utgångspunkt i verksamhetens stora betydelse i en tid av omvälvande medie­utveckling får kommittén bl.a. i uppdrag att

  • föreslå hur en ändamålsenlig reglering av radio och tv i allmänhetens tjänst bör utformas på kort och lång sikt,
  • föreslå hur utbudet ska nå ut till publiken, och
  • bedöma hur public service-företagens oberoende påverkas när relationen till olika former av kommersiell verksamhet förändras i ett nytt medielandskap.

Förslagen ska i alla delar syfta till att upprätthålla program­företagens integritet och oberoende. Uppdraget ska redovisas den 29 juni 2018.

Tilläggsdirektivet innebär även att utredningstiden för kommitténs uppdrag att föreslå ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst förlängs (dir 2016:111). Uppdraget ska i denna del redovisas den 17 november 2017.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Den parlamentariska public service-kommittén tillsattes i februari 2017. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén består av ledamöter från samtliga riksdagspartier. Ordförande är Sture Nordh. De nu beslutade tilläggsdirektiven aviserades av regeringen i samband med att det tidigare uppdraget till kommittén beslutades.