Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skyddet för transpersoner utökas

Publicerad

I Sverige ska alla ha rätt att vara precis den de är. Därför lämnar regeringen förslag som stärker transpersoners skydd i straffrätten. Bland annat förbjuds hets mot transpersoner.

Lagändringarna som regeringen föreslår medför att transpersoner skyddas fullt ut av hatbrottslagstiftningen. I förslaget som har lämnats till Lagrådet föreslås att grunden könsidentitet eller könsuttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln avseende förolämpning. Ett tillägg tydliggör att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Även om ändringarna görs för att skydda transpersoner utformas bestämmelserna så att de skyddar alla människor lika.

Regeringen föreslår också att diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck i diskrimineringslagen ska ersättas med könsidentitet eller könsuttryck. Förslaget innebär att alla individer kommer att skyddas från diskriminering, oavsett hur deras könsidentitet eller könsuttryck förhåller sig till det som uppfattas som normen.

Regeringen föreslår också att orden ras och rasmässig ersätts med föreställning om ras i viss lagstiftning. Förslaget markerar ett avståndstagande från idéer om att människor kan delas in i olika raser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018, förutom ändringarna i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00