Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

FN-avtal om globalt kärnvapenförbud antaget

Publicerad

Ett avtal om ett globalt förbud mot kärnvapen kunde antas när förhandlingarna vid FN-högkvarteret i New York idag avslutades.

"Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år", konstaterar utrikesminister Margot Wallström.

"Arbetet för en kärnvapenfri värld är viktigare än någonsin och en konvention som förbjuder kärnvapen är ett viktigt steg på vägen. För svensk del har det därför varit naturligt att aktivt delta. Som väntat har det inte varit enkla förhandlingar, det ligger i sakens natur när över hundra länder med olika perspektiv ska jämkas samman."

Övriga massförstörelsevapen – kemiska vapen och biologiska vapen – är sedan tidigare förbjudna i separata konventioner. Kärnvapen omfattas emellertid inte av något motsvarande förbud.

"Vi lever i en allt oroligare omvärld. Istället för nedrustning ser vi hur investeringar görs för att modernisera kärnvapenarsenalerna. Vi behöver bryta den utvecklingen, bland annat genom en stärkt global norm mot kärnvapen. En förbudskonvention kan bidra till det", säger Margot Wallström.

Avtalstexten blir nu föremål för behandling inom regeringskansliet inför ett ställningstagande av regeringen. Ytterst är det riksdagen som beslutar om Sverige ska ratificera avtalet.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00