Skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska identitetshandlingar.

– Bedrägeribrott med förfalskade id-handlingar har de senaste åren ökat dramatiskt. Det finns därför ett starkt behov av att se över säkerheten kring svenska id-handlingar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att föreslå hur antalet utfärdare och identitets­handlingar ska begränsas. Utredaren ska också föreslå hur kontroll av äkthet och giltighet av identitetshandlingar kan förbättras och hur identitetshandlingar bör utfärdas och utformas för att bli säkrare. I uppdraget ingår också att ta ställning till om fysiska identitets­handlingar bör innehålla en e-legiti­mation.

– Den stora mängden av olika typer av id-handlingar ökar risken att ogiltiga handlingar inte upptäcks. Vi måste förbättra möjligheterna att kontrollera äkthet och giltighet, säger Morgan Johansson.

Inga-Lill Askersjö som är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen har utsetts till utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019.

Dir. 2017:90 Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten – skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh