Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Snabbare hantering av mängdbrott

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett projektförslag som innebär att mängdbrott kan lagföras snabbare. Utredaren Stefan Strömberg bedömer att utredningstiderna kan halveras i ett första steg och föreslår att snabbförfarandet inleds i norra Stockholm under hösten 2017.

– Jag välkomnar utredarens förslag om ett försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Det är viktigt att brottslighet möts av en snabb och tydlig reaktion från rättsväsendet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Brottstyperna som omfattas av projektet står för ungefär hälften av det totala antalet brott som prövas i domstol, till exempel stöld, narkotikabrott och brott mot knivlagen. I dag är den genomsnittliga lagföringstiden 22 veckor för den här typen av brott. Utredaren bedömer att den tiden ska kunna halveras i ett första steg. Under projektets andra del ska ärendena kunna hanteras av tingsrätten inom två till sex veckor från polisens ingripande. En snabb och effektiv hantering av den här typen av brott frigör resurser för att utreda allvarligare brottslighet.

Utredaren har identifierat flera åtgärder som kortar lagföringstiderna. Bland annat ska polisen genom att fokusera på direkta utredningsåtgärder i högre omfattning kunna avsluta brottsutredningar omedelbart på brottsplatsen. En snabbare delgivning ska åstadkommas med ett nytt delgivningssätt, som även möjliggör att misstänkta redan på brottsplatsen ska kunna få en tid för huvudförhandling i domstol.

Utredaren föreslår att försöksprojektet med ett snabbförfarande inleds under hösten 2017 för att sedan byggas ut i två ytterligare steg under våren 2018 och i början av 2019.

Utredarens förslag kommer nu att skickas på remiss. Utredaren fortsätter samtidigt sitt arbete med resterande delar av sitt uppdrag, som ska redovisas i april 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh