Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Informationsutbytet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) effektiviseras

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Personal från Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen utgör tillsammans den permanenta arbetsgruppen NCT. De gör strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. Regeringen föreslår nu att informationsutbytet inom NCT ska effektiviseras.

Myndigheterna inom NCT ska medge varandra direktåtkomst till uppgifter som behövs för att kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Det här medför att myndigheterna kan dela information digitalt, istället för i pappersformat. Direktåtkomsten omfattar inte fler uppgifter än vad myndigheten redan i dag kan lämna till varandra.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh