Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersjöns fiskekvoter för 2018 beslutade

Publicerad

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har under måndagen deltagit i ett möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg där det har beslutats om fiskemöjligheterna i Östersjön under 2018. Efter långa förhandlingar stod det klart att en balanserad kompromiss kunde nås.

- För att vi ska kunna fiska och äta fisk även i framtiden krävs det att Östersjöns bestånd är livskraftiga. Sverige arbetar alltid för ett långsiktigt hållbart fiske för alla arter i alla havsområden, men det är klart att Östersjön ligger mig varmt om hjärtat.

- Vad gäller utfallet för både torsk och lax är jag nöjd med resultatet som jag anser är i linje med vår målsättning. Det gynnar vår fiskenäring, våra kustsamhällen och förser både oss och framtida generationer med hälsosamma livsmedel.

- Tyvärr kom vi inte i mål med ålen, men jag kommer självklart fortsätta att göra vad jag kan för att vi även fortsättningsvis har ål i våra hav, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen anser att fiskemöjligheter ska beslutas i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik (inklusive MSY-målet) och Östersjöplanen. Dagens beslut ligger helt i linje med detta. Östersjöplanen är en flerårig förvaltningsplan för bestånden av torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 (i procent, jämfört med 2017)

  • Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med 8 %
  • Torsk, västra Östersjön: en oförändrad TAC
  • Lax, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med 5 %
  • Lax, Finska viken: en sänkning av TAC med 5 %
  • Skarpsill: en ökning av TAC med 1 %
  • Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med 39 %
  • Sill, centrala Östersjön: en ökning av TAC med 20 %
  • Sill, Rigabukten: en en sänkning av TAC med 7 %
  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med 40 %
  • Rödspätta: en sänkning av TAC med 10 %

Beslutet innebär även att regleringen av fritidsfisket av torsk i västra Östersjön är densamma som under 2017. Man har också beslutat om åtgärder för att skydda lekande torsk i Östersjön.

Beslutet innebär inget förbud mot att fiska ål i Östersjön under 2018 då kommissionens förslag om ett sådant inte vann tillräckligt stöd. Sverige valde att lägga en röstförklaring där kommissionen uppmanas föreslå nya åtgärder för att säkra framtiden för ål.

I oktober varje år beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om nästkommande års fiskekvoter i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.