Regeringen upphäver sitt beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län

Uppdraget som landshövding och att därmed vara statens företrädare i länet har i stora delar likheter med ett förtroendeuppdrag. Mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

- Jag beklagar regeringens beslut. Jag hade gärna blivit landshövding men nu fortsätter livet som advokat och författare, säger Thomas Bodström.

- Jag önskar Thomas Bodström all lycka till i sitt uppdrag som advokat och författare. Eftersom han har dessa sysselsättningar kommer det inte heller att utgå något avgångsvederlag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Beslutet att upphäva regeringens tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län fattas formellt vid torsdagens regeringssammanträde. Regeringen utsåg i augusti tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding, ett uppdrag som hon fortsätter att ha under tiden som processen med att hitta en ersättare pågår.

- Vi kommer direkt att inleda en process för att hitta en ny landshövding i Stockholms län, avslutar civilminister Ardalan Shekarabi.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3670364
e-post till Matilda Glas, via registrator